Tel. +48 605 825 521 

PACJENCIE – POZNAJ SWOJE PRAWA

W rezultacie otrzymania dofinansowania w ramach zadania publicznego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, pn. ,,Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym .środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Black Butterflies realizuje w okresie od 15.06.2017 r. do dnia 15.12.2017 r. zadanie publiczne pn. ,,Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin w województwie lubuskim”.

27 września od godziny 16.00 do 18.00 w Fundacji Black Butterflies ul. Stary Rynek 13 (I piętro) odbędzie się SZKOLENIE PRAWNE, które poprowadzi radca prawny Ewa Hassa.

 ,,PACJENCIE – POZNAJ SWOJE PRAWA”, CZĘŚĆ I

-prawem pacjenta do świadczeń zdrowotnych,
-prawem pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń
zdrowotnych,
-prawem pacjenta do informacji,
-prawem pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,
-prawem pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo
orzeczenia lekarz.

Wstęp bezpłatny.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie!

Wstęp bezpłatny!
Zapraszamy serdecznie ♥