Zarząd Fundacji

Oskar Minge

Prezes Zarządu

Ewa Minge

Członek Zarządu

Rada Fundacji

Małgorzata Domagalik
dr Maciej Dancewicz
mec. Waldemar Glinka
Agata Roczniak
Natalia Hołownia