Tel. +48 536 009 004, +48 605 825 521 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fortunate Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 41.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług naszej firmy na podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj do momentu zakończenia wszelkich czynności związanych z obsługą na mocy zawartej umowy ( kompleksowej realizacji zamówienia) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość zawarcia umowy z Fortunate Group Sp. z o.o.
  5. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  6. Istnieje możliwość wniesienia skargi na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.