Tel. +48 536 009 004, +48 605 825 521 

Formularz zgłoszeniowy

(Wolontariusz Fundacji Black Butterflies)

* W celu złożenia zgłoszenia wszystkie poniższe dane formularza są wymagane.

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Wiek

Miejsce pobytu / zamieszkania

W jaki sposób chciał(a)byś pomóc naszej fundacji?

 

Informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Black Butterflies“ z siedzibą w Zielonej Górze. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info@blackbutterflies.com

2. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundację w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji. Statut określający wszystkie cele i zasady działania fundacji dostępny jest w zakładce "Do pobrania". W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.

3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Oświadczam, iż zostałem(-am) poinformowany(-a) o celach pozyskania moich danych osobowych i wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Fundację Black Butterflies z siedzibą w Zielonej Górze, w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji.