Tel. +48 605 825 521 

Egzaminy z projektowania komputerowego i krawiectwa zdane!

Ostatnio mamy wiele powodów do dumy i świętowania. Wczoraj część uczestników kursu projektowania komputerowego oraz warsztatów krawieckich otrzymali certyfikaty. Jest to oczywiście efekt pozytywnie zdanych egzaminów.     Kursy organizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7Równowaga społeczna Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Gratulujemy!