Tel. +48 605 825 521 

Warsztaty krawieckie w ramach działania 7.3

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7Równowaga społeczna Działanie 7.3 oragnizujemy warsztaty krawieckie, których celem jest podniesienia kwalifikacji i uzyskania zatrudnienia. Uczestniczki świetnie sobie radzą i stają się coraz lepsze w krawieckim fachu. Z każdym tygodniem widać postępy i zapał do pracy. Świadomość tego, że można mieć coś oryginalnego i zupełnie innego jeszcze bardziej motywuje do działania. Zobaczcie efekty ich pracy!